Para Kore

Ko Tātau Tēnei

This Is Us

Our kaimahi and kaiārahi are based across Aotearoa. 

Please make contact with your local Kaiārahi (Environmental Facilitators) if you wish to be a part in the Para Kore programme.

For all other enquires, please contact our National Managers.

For general queries, please fill out our contact form and we will be in touch.  

The Para Kore Oranga Taiao Programme is being delivered by local kaiārahi based in the following rohe: 

Te Hiku
Taitokerau
Waikato and Taranaki
Te Moana a Toi
Tairāwhiti / Kahungunu
Manawatū / Whanganui
Te Upoko / Wairarapa
Te Waipounamu
Ōtepoti

National Office

Jacqui Forbes

Kaihautu Matua

021 0431 127
jacqui@parakore.maori.nz

Hinerangi Rhind-Wiri

Marketing Manager

021 0827 6186
kiaora@parakore.maori.nz

Karamea Puriri

Funding Specialist

karamea@parakore.maori.nz

Toni Kereama

National Leader

021 781 197
toni@parakore.maori.nz

Paul Murray

Training & Development

021 0293 3647
waikatohapori.parakore@gmail.com

Kerry Burke

Virtual Assistant

admin@parakore.maori.nz

Krystle Harborne

Programme Coordinator

020 401 01576
krystle@parakore.maori.nz

Alice Norton

Finance Manager

finance@parakore.maori.nz

Christie Goodwin

Virtual Assistant

christie755@gmail.com

Kaiārahi - Te Hiku Kaitiaki Team

Jo Shanks

Te Hiku Contract Holder and GM of Eco Solutions Te Hiku

022 639 3154
jo@cebec.co.nz

Reitu Perry

Kaitikai Kaitaia

021 0244 3831
reitu@parakore.maori.nz

Waikarere Gregory

Te Hiku Kaitiaki Team Leader

021 162 8071
tuituiart@hotmail.com

Mereana Bray

Te Aupōuri and Ngāpuhi

Cynthia Wairau

Te Hiku Kaitiaki Kaitaia

020 4089 3633
cynthia@parakore.maori.nz

Kaiārahi - Taitokerau

Hollie Russell

Te Tai Tokerau

027 370 0816
hollie@parakore.maori.nz

Hollie works in the North as a Kaiārahi on Para Kore projects that support hapū and whānau to care for the taiao. She is particularly interested in supporting the journey and experiences of new generations and upcoming kaitiaki. She aims to collectively reconnect and reapply traditional mātauranga in today’s world to improve the health of the taiao and tangata.

Te Kaurinui Parata

Te Tai Tokerau

021 056 1533

Te Kaurinui returned from study at Victoria University in Wellington to apprentice under his father Hori Parata in the tikanga of working in te taiao and with taonga species, in particular tohorā, kiore and kauri. He also returned home to continue his learning under Te Warihi Hetaraka in whakairo at the Hihiaua Cultural Centre, where he has been learning since he was 13.

Kaiārahi - Waikato and Taranaki

Ngakau Harris-Peke

Kaiārahi - Waikato, Raukawa, Hauraki, Maniapoto

021 0827 5529
ngakau@parakore.maori.nz

Whatungarongaro te tangata, toitū te whenua

Kei aku nui, kei aku rahi tēnā koutou katoa. He uri tēnei nō Ngāti Hauā, Ngāti Tamaterā, Ngāpuhi me Te Rarawa. I tipu ake au i te ao Māori, ā, i raro i ngā mātāpono o Te Aho Matua. Ko tāku e kaingākau nui ana, ko te oranga o ngā Rongoā Māori, otirā, te oranga o te taiao. Ko taku whāinga, kia puāwai ko te māramatanga me te mōhiotanga o ēnei āhuatanga mahi ki a Ngāi tātou te iwi Māori.

Robyn Martin-Kemp

Kaiārahi - Taranaki

022 438 5771
taranaki@parakore.maori.nz

Ki runga, Ki raro, Ki roto, Ki waho Rire, rire hau, Paimarire!

I have a passion for protecting what is unique to us as Māori and being a voice for our Taiao when it needs us to be. This passion has lead my self and Kerina to start a group called Whenua Warriors which is a whānau based group created to keep our grounds roots people informed on environmental issues local or outside of our rohe, we provide support to environmental groups who stand against oil and gas to protecting indigenous ngahere from being dessicrated to make way for highways depending on what capacity we are needed. My hero is Dame Whina Cooper, Eva Riccard and Titiwhai Harawira and now Pania Newton for the stance they took to protect their whenua and the things they had to endure to carry the kaupapa with such strength, mana and defiance.

Hone Toia

Kaiārahi - Taranaki

022 194 7248
hone@parakore.maori.nz

Kaiārahi - Te Moana a Toi

Arohanui West

Online Kaiārahi

027 382 2658
arohanui@parakore.maori.nz

He uri ahau nō Te Arawa Whānui, Ngāti Awa, Ngāti Tūwharetoa hoki. The pōtiki of 5 siblings, born and raised in Rotorua descending from the geothermal wonderland of Te Whakarewarewa-tanga-o-te-ope-taua-a-Wāhiao. My mother is a weaver so growing up I saw firsthand how our people could make anything from their bare hands, utilising only natural resources. I understood from a young age that as a Māori being kaitiaki for our Taiao is in our nature, literally. “Te toto o te tangata, he kai; te oranga o te tangata, he whenua”
Our Tīpuna have been fierce advocates for Papatūānuku long before environmentalism was even a discussed concept, so who better to promote a waste-free Aotearoa than our own people? I am excited to embark on this journey with Para Kore to support sustainable living within whānau and hāpu. Mauri ora e te whānau.

Quintin Kingi

Kaiārahi - Whakatāne

027 466 8413
quintin@parakore.maori.nz

I'm a passionate, driven, tangawhenua male Māori, dedicated to helping our Māori people find positive pathways in their journey moving forward. These marginalized communities of which I've been part of my entire live and have overcome, to grow and developed strategies, to the point where I'm committed to helping our people in these marginalized communities overcome these same issues in their lives.

Harina Rupapera

Kaiārahi - Te Arawa

027 594 3437
tearawa.parakore@gmail.com

Tēnā tātou, he uri tēnei nō Te Arawa, Tainui, Taranaki Mounga, Ngāti Whitikaupeka, Ngāti Kahu, otirā ngā hau angiangi o Tāwhirimātea. E kaingakaunui ana au ki ngā mahi kaitiakitanga. Ko te whenua, ko au. Ko te awa, ko au. Ki ahau, me tū rangatira tātou i roto i tō tātou ake tino rangatiratanga. “Waiho a miro mō muri”. Whakaora i te reo me ō tātou tikanga. Me whai huarahi, rautaki hoki ki te tiaki i a Papatūānuku. Ki te kore ia, ka kore hoki tātou. Mā te mātauranga Māori me te mana Māori motuhake tātou e kawe.

Paratene Ripia

Kaiārahi - Ruatahuna

07 366 3167
pato2ripia@gmail.com

Ko Maungapōhatu te maunga
Ko Ōhinemataroa te awa
Ko Tūhoe te iwi
Ko Ruatāhuna te kāinga
Ko Paratene Ripia ahau.

I am the Para Kore Waste Advisor for Ruatahuna however I can also provide the programme to nearby villages. I help Marae set up recycling plans for their Marae to lessen the use of the dreaded black bag. In Ruatahuna, we have a history and heritage of living off the land, but for the last 30-40 years we have been burning and burying waste. We are changing now and using better methods such as recycling.

Te Rua Wallace

Kaiārahi - Te Arawa

027 860 0461
terua@parakore.maori.nz

He uri a Te Rua nō ngā wai karekare o Te Rotoruanui-a-Kahumatamomoe, Taupōnui-a-Tia, me Te Awa Tupua o Whanganui. Nō ngā maunga o Ngongotahā, Tongariro, me Ruapehu. Te Rua is one of the Kaiārahi Para Kore for the Te Arawa regions and is also nearing the completion of her degree in Bachelors of Environmental Planning. During her time with Para Kore she hopes to provide whānau with knowledge and resources to live a life style that better protects their pepeha.

Brenda Waititi

Kaiārahi - Te Whānau ā Apanui

027 201 1081
brenda@parakore.maori.nz

Ko Tihirau te maunga
Ko Whangaparaoa te awa
Ko Kauaetangohia te marae
Ko Te Whānau ā Kauaetangohia te hapu
Ko Te Whānau ā Apanui te iwi
Ko Tauira Mai Tawhiti te waka
Ko Manihera Waititi tōku papa
Ko Erana Haerewa tōku mama
Ko Brenda Waititi tōku ingoa


Fortunate to be from Te Whānau ā Apanui, brought up with a strong connection to our Taiao, as our survival is dependant on our Takutai, Moana, Whenua, Awa and Ngahere. With income thresholds short here, the consumerism world has had minimal influence on our way of living. Improvising and making do, is our way of life here in Te Whānau ā Apanui. However, with limited knowledge around the damaging effects of Para to our Taiao – there is room to betterment our ways and be more conscious of our choices. I am humbled to be apart of the Para Kore whānau. An opportunity to learn, share and encourage my whānau, hapū and iwi on actions we can take to sustain the mauri of our Taiao for our future generations. Manaaki whenua, Manaaki Tangata, Haere Whakamua!

Kaiārahi - Tairāwhiti / Kahugnunu

Pine Campbell

Kaiārahi - Te Tai Rāwhiti

0274792446
tetairawhiti@parakore.maori.nz

Pine (Ngāti Porou / Ngāti Kahungunu), one of the founders of Xtreme Waste has been involved in the world of resource recovery for 10 years. He is currently an Enviroschools facilitator, Te Ataarangi tutor and Para Kore Waste advisor. He has a research interest in te reo o te taiao and enjoys sharing his environmental experience and knowledge with marae.

Grace Ormond

Kaiārahi - Wairoa

027 486 0416
grace@parakore.maori.nz

Ko au te whenua, ko te whenua ko au. Ko Rongomaiwahine tōku iwi. Ko Grace Ormond taku īngoa. I am fortunate to live in the Mahia-mai-Tawhiti and am excited to be encouraging an important kaupapa in our forever changing community. This is definitely a step in the right direction for the Hauora of our land, sea, air, and people. I look forward to working with you to enhance our taiao and families via the Para Kore kaupapa. I am ready to assist our whanaunga. Mauri ora.

Jane Morrell

Kaiārahi - Kahungunu

021 0286 1656
jane@parakore.maori.nz

Kō Kahurānaki tōku maunga
Kō Tākitumu tōku waka
Kō Ngaruroro tōku awa
Kō Kārewarewa tōku waiū
Kō Ngāti Kahungunu tōku iwi
Kō Ngāti Rāhunga-i-te-rangi tōku hapū
Kō Mangaroa tōku marae
Kō Jane Morrell taku ingoa
Nō Bridge Pā ahau


I am a volunteer for Mangaroa marae alongside my father and my children with the monitoring and cleaning of the water ways located in Bridge Pā. We follow the Paritua stream down to Bridge Pā then out to Pakipaki. We gather information for our hapū to help get the Regional Council to decrease the water takes here in Kahungunu. I have taught Hua Parakore and Wai Ora courses that help with sustainable living to our whanau in Heretaunga at my marae. We established a Māra for our marae which was enjoyed by the whānau of Bridge Pa. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Kaiārahi - Manawatū / Whanganui

Aroha Paranihi-Beckham

Kaiārahi - Manawatū-Whanganui - Waimarino- Ruapehu

021635447
aroha@parakore.maori.nz

Ko Ngā Puhi, ko Kāi Tahu hoki ngā iwi o tōna ūkaipō. Ko Tūwharetoa rāua ko Whanganui ngā iwi ō tōna mātua. He tamaiti a Aroha nō te awa tupua o Whanganui. In Whanganui we understand the health and well-being of our awa and how it is interconnected with our wellbeing as a people. They are a direct relationship of each other and one cannot be without the other. Nō konei te whakataukī “ko au, ko te awa, ko te awa ko au.

Jodie Munn

Kaiārahi - Manawatū, Whanganui, Rangitikei

022 322 8211
jodie@parakore.maori.nz

Ko Tongoririo te maunga, Ko Rangitikei te awa, Ko Tainui te waka, Ko Tuwharetoa ko Raukawa me nga iwi, Ko Pikiahu wae wae te hapū, Ko Jodie Munn taku ingoa.

I see the Para Kore ethos as a way of thinking about Papatūānku and Ranginui as a living entity that is engrained into our whakapapa. And whilst no one can do everything, we can all do something to improve the health of our environment. Helping to re-educate people to design out waste and adapting to a better way of life that’s healthier for us and the environment is now my new mission.

Kaiārahi - Te Upoko / Wairarapa

Te Kawa Robb

Kaiārahi - Te Upoko

0212659446
tekawa@parakore.maori.nz

Te Kawa Tangata Robb (Ngāti Awa, Ngāti Ranginui) grew up on the wild south coast of Te Whanganui Ā Tara, developing a strong connection to the ocean and the natural environment from his parents. Te Kawa is passionate about Māori-led kaitiakitanga projects, and utilising his senior management and communication skills, supports the capacity building of a number of roopu around Aotearoa and the Pacific. He also works at Sustainable Coastlines as an Educator (Te Reo) and Event Manager, and he is currently studying Te Reo and a Bachelor of Environmental Management (Kaitiakitanga Pūtaiao) at The Wānanga o Raukawa. Te Kawa is thrilled to be working with Para Kore in Te Ūpoko ō te Ika. Mauri Ora.

Lani Rotzler Purewa

Kaiārahi - Te Upoko o Te Ika

022 560 1596
lani@parakore.maori.nz

Tēnā koutou katoa. He uri ahau no Ngāi Tūhoe, ko Te Urewera raua ko Te Mahurehure ngā hapū. I am also of German descent, and spent my childhood there and I have lived in Te Awakairangi for 14 years. I am a young urban wahine Māori, a mokopuna of Te Ataarangi ki Koraunui, and a kaingaki māra, curious to reconnect and realign myself with our taiao. I celebrate the abundance of the Hutt Valley, and look forward to supporting Para Kore values in Te Upoko o Te Ika. My passions for oranga taiao, and oranga tāngata, and the ways in which the two are deeply connected keep me grounded, heal me and bring me joy.

Sam Te Tau

Kaiārahi - Wairarapa

022 078 3828
sam@parakore.maori.nz

Ko Tararua te Maunga
Ko Waiohina te Awa
Ko Kurahaupō rāua ko Tākitimu ōku Waka
Ko Rangitāne rāua ko Ngāti
Kahungunu ōku Iwi
Ko Pāpāwai tōku Marae
No Wairarapa ahau
Ko Sam Te Tau tōku ingoa.

I am delighted to be part of Para Kore. It is a privilege for me to assist our Māori organizations with this progressive kaupapa. My work as an artist and course facilitator integrates tikanga Māori values and practice. Sustainable and healthy living is a passion of mine, that a practice through ngā mahi maara and hangarua.

Kaiārahi - Te Waipounamu

Miriama Buchanan

Kaiārahi - Ōtautahi

02040574560
miriama@parakore.maori.nz

Kane Holmes-Haweturi

Kaiārahi - Ōtepoti

020 4142 2386
kane@parakore.maori.nz

Kane was born in Hawera, South Taranaki and comes from a large family of brothers and sisters. His mother is from Ngāti Ruanui in Taranaki and his father is from an amalgam of tribes in the wilderness areas to the far South of New Zealand. Kane has been blessed with 12 riki poenemu and 3 Mokopuna. Kane is a native speaker of southern reo and has been steeped in southern tikanga (customs) in a southern environment, along our coasts and far inland amidst our great mountain ranges, medicinal and food gathering expeditions , poenemu etc. This practical and humble upbringing has allowed Kane to further his acquisition of knowledge and his practical experience has lent itself for him to be able to communicate with audiences and tribes in New Zealand most comfortably. Kane is able to perform front of house operations and out back Riga wera duties, with an equal amount of Gusto. Mahia ra ta mahi, mokai mo ta Iwi is his ethos.

Amelia Clark

Kaiārahi - Murihiku

027 428 4220
amelia@parakore.maori.nz

Ko Hikuranga te maunga
Ko Waiapu te awa
Ko Horouta te waka
Ko Te Aowera te marae
Ko Te Aowera te hapu
Ko Ngati Porou te iwi


I was born and bred in the South however my whānau are very staunch Ngatis from Ruatoria. He Haua au no Te Aowera. I have spent the last 5 years on a journey of reclamation. It has been a journey that has reconnected me with Te Ao Maori and most importantly Papatūānuku. Joining the Para Kore team feels like a natural progression in this journey and creating a sustainable, holistic way of living for my whānau is what motivates me most.

Kaiārahi - Ōtepoti

Res.awesome delivers the Para Kore Oranga Taiao Programme in Ōtepoti.

Fi Clements

Kaiwhakaara - Res.Awesome Ltd

022 027 3223
info@resawesome.nz

Kia ora koutou
Ko Tākitimu te mauka
Ko Aparima te awa
Ko Te Ara a Kiwa te Moana
Ko Tākitimu raua ko Uruao raua ko Wairoa raua ko Viola
raua ko Lady Egidea raua ko Mermaid oku waka
Ko Kāi Tahu, Kāti Mamoe, Waitaha oku iwi
Ko Clan Gordon ahau
Ko Takutai o Te Titi te marae
No Ōtepoti toku kainga ināianei
Ko Paul toku matua
Ko Glenys toku whaea
Ko Fiona toku ikoa
Kia ora koutou

Fiona has been working as a zero waste textile practitioner for 8 years under the label Senorita AweSUMO. She founded Stitch Kitchen in 2015 alongside Fiona Jenkin which is a community sewing room and Makers Pantry for textile resource recovery and community education. Res.Awesome is their new initiative focused on shifting Dunedin’s waste streams to a circular system and helping our city reach its target of Zero waste by 2030. Awesome resources for Zero waste Management, here to support your imperfect journey to zero waste be you an individual, business or community group. Let’s collaborate!

Melle van Heugten

Kaimahi / Community Activator - Res.Awesome Ltd

021 0237 9238
melle@resawesome.nz

Melle is an Otago University graduate with a long history and passion for community engagement and waste minimisation. Her focus during her university career was largely resource recovery, community engagement and practical applications of circular economy models. Young, energetic and focussed, she has been involved in many community-led waste initiatives, always striving towards a better, more connected, and less wasteful world! She is currently working with Res.Awesome Ltd, and is excited to help get Para Kore off the ground in Te Waipounamu!

Lyeta Payet

Kaimahi / Project Manager & Financials - Res.Awesome Ltd

027 912 5150
lyeta@resawesome.nz

Lyeta has a Bachelor of Science in Environmental Science from Murdoch University, Western Australia. She is passionate about waste minimisation and assisting communities to reduce their waste. Lyeta is one of the Directors of Res.Awesome Ltd and was a director of her own business (Monnaie Consulting Ltd) which specializes in Asbestos and Mould Assessment in Ōtepoti & Te Waipounamu