Para Kore

Papakupu Para Kore – Zero Waste Glossary

He mea āta whakarite tēnei rārangi kupu e Para Kore rāua tahi ko He Kupenga Hao i te Reo.

Ko ngā puna kōrero matua i tirotirohia:
• www.māoridictionary.co.nz
• www.paekupu.co.nz
• He Kupenga Hao i te Reo: Te Reo Pūtaiao. Papaioea: He Kupenga Hao i te Reo, 2009.
• Te Taura Whiri i te Reo Māori. Te Matatiki: Contemporary Māori Words. Auckland: Oxford University Press, 1996.
• Te Taura Whiri i te Reo Māori. He Pātaka Kupu. Auckland: Penguin Group, 2008.
• Williams, H.W. Dictionary of the Māori Language (7th ed.). Wellington: GP Publications, 1991.

Mēnā ka kitea he kupu e hapa ana, he kupu kē atu rānei e pā ana ki te kaupapa o Para Kore kāore i tuhia ki tēnei rārangi, me tuku kōrero mai ki: jacqui@parakore.maori.nz

This glossary recognises the work and desire of many communities to become bilingual. With any national organisation such as Para Kore there is some tension between consistency of terms across the country and the desire to support and maintain local dialects. The words in this glossary have been researched and consulted on nationally, with the aim of helping groups, councils and communities to expand the usage of te reo Māori. It is acknowledged that for some terms, in some locations, local dialect should take preference.

Click here to download Papakupu Para Kore – Zero Waste Glossary